เชิญชมคลิปเกี่ยวกับมารยาทที่เข้าใจได้ง่ายๆ

Page Number T4001476  Updated on  March 26, 2020  Print

เป็นคลิปที่ทบวงการท่องเที่ยวจัดทำขึ้นสำหรับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศญี่ปุ่น หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าพักในประเทศญี่ปุ่นของท่าน