การคมนาคม ใน Takayama

Page Number T4001290  Updated on  March 28, 2018  Print

วิธีการขึ้นรถโดยสารประจำทาง

วิธีการขึ้นรถโดยสารประจำทาง (ภาพถ่าย)

วิธีการขึ้นรถโดยสารประจำทางที่หมุนเวียนภายในเมือง รถโดยสารประจำทาง

และรถโดยสารความเร็วสูง แทบจะไม่แตกต่างกัน

การขึ้น”Machinami Bus” สีน้ำตาล 1 เที่ยว ราคาเท่ากัน 100 เยน (เด็กก่อนวัยเรียนโดยสารฟรี)

การขึ้น”Sarubobo Bus” 1 เที่ยว ราคา 200 เยน (เด็กอายุ 6-12 ปี 100 เยน)

Nohi Bus โทรศัพท์ +81-577-32-1160 (มีบริการด้วยภาษาอังกฤษ)

1.ซื้อตั๋วได้ที่จุดขายตั๋ว (สื่อสารภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษอย่างง่ายได้)

สามารถตรวจสอบจุดขึ้นรถโดยสารและเวลารถออกได้ที่บอร์ดแสดงผลไฟฟ้าซึ่งอยู่ในห้องพักผู้โดยสาร

ที่จุดขึ้นรถโดยสารแยกตามจุดหมายปลายทาง จะติดหมายเลข 1-6 ไว้

ซื้อตั๋วได้ที่จุดขายตั๋ว  (ภาพถ่าย)

2.ขึ้นรถจากประตูด้านหน้าของรถโดยสาร (แสดงตั๋วให้คนขับเห็น)

ขึ้นรถจากประตูด้านหน้าของรถโดยสาร (ภาพถ่าย)

ขึ้นรถจากประตูด้านหน้าของรถโดยสาร (ภาพถ่าย)


กรณีที่จะขึ้นรถโดยสารนอกเหนือจากสถานีต้นสาย เมื่อขึ้นรถให้หยิบบัตรคิว และจ่ายค่าโดยสารเมื่อจะลงรถ สำหรับรถโดยสารประจำทาง  ค่าโดยสารจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะทาง

※ Sarubobo Bus และ Machinami Bus เป็นค่าโดยสารอัตราคงที่ต่อการโดยสาร 1 เที่ยว

3.กดปุ่มที่อยู่ใกล้ เมื่อมีการประกาศป้ายหยุดรถถัดไปที่ต้องการจะลง

กดปุ่มที่อยู่ใกล้ เมื่อมีการประกาศป้ายหยุดรถถัดไปที่ต้องการจะลง (ภาพถ่าย)

กดปุ่มที่อยู่ใกล้ เมื่อมีการประกาศป้ายหยุดรถถัดไปที่ต้องการจะลง (ภาพถ่าย)


เมื่อกดปุ่ม ไฟที่ปุ่มจะสว่างขึ้น เพื่อแสดงให้คนขับทราบ

4.ลงรถที่ประตูด้านหน้าเช่นเดียวกับตอนที่ขึ้นรถ

ลงรถที่ประตูด้านหน้าเช่นเดียวกับตอนที่ขึ้นรถ  (ภาพถ่าย)

ยื่นตั๋วรถโดยสารที่ซื้อมาล่วงหน้าให้แก่คนขับ หรือ ใส่ลงในกล่องค่าโดยสาร แล้วลงจากรถ กรณีที่ขึ้นรถจากจุดที่นอกเหนือจากสถานีต้นทาง ให้จ่ายค่าโดยสารตามหมายเลขที่แสดงในตารางค่าโดยสารที่อยู่ด้านหน้า พร้อมบัตรคิวที่หยิบมาตอนขึ้นรถใส่ในกล่องค่าโดยสาร เนื่องจากไม่มีการทอนเงิน ขอให้เตรียมเงินค่าโดยสารที่เครื่องแลกเงินซึ่งอยู่ข้าง ๆกล่องค่าโดยสาร กรณีของบัตรโดยสารแบบเหมาจ่าย 11 วัน ให้แสดงบัตรแก่คนขับ แล้วลงจากรถ

สถานีให้บริการรถโดยสาร

สถานีให้บริการรถโดยสาร (ภาพถ่าย)

เมื่อออกจากสถานี JR Takayama จะเห็นสถานีให้บริการรถโดยสารที่เขียนว่า “Takayama Nohi Bus Center” ซึ่งอยู่ด้านหลังป้อมตำรวจ จากสถานีบริการรถโดยสารนี้ นอกเหนือจากรถโดยสารซึ่งหมุนเวียนอยู่ภายในเมืองทากายะมะ และ โอคุฮิดะแล้ว ยังสามารถขึ้นรถโดยสารความเร็วสูง เพื่อไปชิราคาวาโกะ โตเกียว ฯลฯ ได้

ที่สถานีบริการรถโดยสารมีบริการรับฝากสัมภาระขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถใส่ในตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญได้ ด้วยราคา 500 เยนต่อชิ้นต่อวัน

รถแท็กซี่

รถแท็กซี่ (ภาพถ่าย)

มักจะคิดว่าเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่ราคาแพงเมื่อเทียบกับรถโดยสาร แต่บางครั้งสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยราคาที่ค่อนข้างถูกหากเช่ารถด้วยกันหลายคน นอกจากนี้ เมื่ออยู่ในบริเวณที่พักที่ไม่มีป้ายหยุดรถโดยสารใกล้ ๆ รถแท็กซี่อาจเป็นวิธีเดียวในการเดินทางก็ได้

ที่ทากายะมะ จะไม่มีรถแท็กซี่ขับผ่านไปมาเหมือนเมืองใหญ่ ๆ เมื่อจะใช้บริการรถแท็กซี่ ให้ใช้บริการที่จุดขึ้นรถแท็กซี่ที่อยู่ในสถานี ย่านธุรกิจ หรือจำเป็นต้องเรียกรถแท็กซี่ทางโทรศัพท์ กรณีที่เรียกรถแท็กซี่ทางโทรศัพท์ จะคิดค่าโดยสารเพิ่ม 100 เยน จากปกติ

ค่าโดยสารรถแท็กซี่เริ่มต้นที่ 660 เยน แต่กลางดึกจะคิดค่าโดยสารเพิ่มจากอัตราที่กำหนดไว้ 20-30%

นอกจากนี้ เนื่องจากในวันสุดสัปดาห์   วันสิ้นปี วันที่หิมะตกหนัก ฯลฯ จะมีคนใช้บริการเป็นจำนวนมาก  บางครั้งอาจต้องรอนานเกินกว่า 1 ชั่วโมงขึ้นไป

รถแท็กซี่ของประเทศญี่ปุ่น ไม่ต้องให้ทิป

รถโดยสารไปกลับ ฮิดะ ทากายามะ ขอแนะนำ Machinami Bus・Sarubobo Bus

Machinami Bus เป็นรถที่วิ่งผ่าน สถานีรถไฟ สถานที่ท่องเที่ยว ย่านชอปปิ้ง สถานที่สาธารณะโรงพยาบาล ที่จอดรถ ฯลฯ ที่อยู่ใจกลางเมืองทากายามะ 1 เที่ยวประมาณ 30 นาที มีทั้งหมด 2 คัน วิ่งวนซ้าย และวิ่งวนขวา แต่ละคันวิ่งทั้งหมด 10 เที่ยวต่อวัน

Sarubobo Bus สามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใน หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ (Hida Folk Village) Hida Earth Wisdom Center ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้จากสถานีรถไฟทากายามะ ได้

เส้นทางการเดินรถ・ตารางเวลา

สถานที่ท่องเที่ยวหลักที่สามารถเดินทางโดย Machinami Bus

ย่านเมืองเก่า (ป้ายหยุดรถ “ ถนน Sanmachi”)
อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทากายามะ (ป้ายหยุดรถ” หน้า Takayama Jinya”)
พิพิธภัณฑ์แสดงรถแห่ในเทศกาลทากายามะ (ป้ายหยุดรถ” หน้า Hachimangu”)
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้านคุสะคาเบะ (ป้ายหยุดรถ”ทางเข้า Kusakabe Mingei-kan”)
พิพิธภัณฑ์ศิลปะและประวัติศาสตร์ฮิดะทาคายามะ (ป้ายหยุดรถ”หน้าMuseum”)

สถานที่ท่องเที่ยวหลักที่สามารถเดินทางโดย Sarubobo Bus

หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ (ป้ายหยุดรถ” Hida no Sato”)
พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งฮิดะทาคายามะดะ (ป้ายหยุดรถ” Hida Takayama Art Museum”)
สวนป่าแห่งงานเทศกาลฮิดะทาคายามะ (ป้ายหยุดรถ” Matsurinomori”)
Hida Earth Wisdom Center (ป้ายหยุดรถ “ Hida Earth Wisdom Center”)

ค่าโดยสาร

Machinami Bus 100 เยน (เด็กก่อนวัยเรียนโดยสารฟรี)
Sarubobo Bus ผู้ใหญ่ 200 เยน เด็ก 100 เยน
บัตรโดยสารแบบเหมาจ่าย 1 วัน ผู้ใหญ่ 600 เยน เด็ก 300 เยน (รวมส่วนลดพิเศษสำหรับค่าเข้าชมสถานที่ 13 แห่งภายในเมือง)
บัตรโดยสารแบบเหมาจ่าย 1 วัน สามารถใช้ได้ทุกเส้นทางของ Machinami Bus, Sarubobo Bus และ Nora My Car

ติดต่อสอบถาม

Nohi Bus โทรศัพท์ +81-577-32-1160

Adobe Reader เป็นสิ่งจำเป็นในการดูไฟล์ PDF หากคุณไม่มี Adobe Reader กรุณาดาวน์โหลด (ฟรี) จากเว็บไซต์ของบริษัท Adobe Systems (เปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่)