การเดินทางสู่ Takayama อย่างไร

Page Number T4001289  Updated on  August 6, 2019  Print

เส้นทางการเดินทางไป Takayama (ภาพประกอบ)

จากโตเกียว

จากโตเกียว (ภาพประกอบ)

จากโอซาก้า

จากโอซาก้า (ภาพประกอบ)

จากนาโกย่า

จากนาโกย่า (ภาพประกอบ)

จาก Toyama - Kanazawa

จาก Toyama - Kanazawa (ภาพประกอบ)

จาก Matsumoto

จาก Matsumoto (ภาพประกอบ)

จากภูเขาไฟฟูจิ

จากภูเขาไฟฟูจิ (ภาพประกอบ)

รถไฟชินคังเซน

คุณสามารถหยิบตารางเวลารถไฟ ชินคังเซนฉบับภาษาอังกฤษได้ที่สถานีรถไฟชินคังเซน

Japan Rail Pass สามารถใช้ได้กับรถไฟทุกสาย ยกเว้นสถานีรถไฟชินคังเซนบางสาย