ประวัติความเป็นมา

Page Number T4001297  Updated on  March 28, 2018  Print

ประวัติของทาคายามะ

ประวัติของทาคายามะ (ภาพถ่าย)

อำเภอทาคายามะตั้งอยู่เกือบกลางเกาะญี่ปุ่น  มีภูเขาสูงระดับ3,000เมตรล้อมรอบ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ใช้ชีวิตโดยมีสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับภูเขาเป็นเวลาช้านาน ว่ากันว่ามีความเชี่ยวชาญเรื่องพันธุ์ไม้บนภูเขาและพืชที่ปลูกที่นั่น ในข้อกำหนดเรื่องการเสียภาษีราวๆ 1300 ปีที่ผ่านมา เมืองฮิดะรวมถึงเมืองทาคายามะ มีสิ่งที่กำหนดขึ้นมาเพื่อให้ทำงานด้านโยธาในเมืองหลวงแทนการยกเว้นภาษีรัชชูปการ(ภาษีที่ต้องจ่ายในอัตราเท่ากันต่อประชากร 1 คน ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการชำระภาษี)และการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตพิเศษ  การตั้งข้อกำหนดพิเศษนี้ใช้แต่ในเมืองฮิดะ  เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะมีหลายเหตุผล  ว่ากันว่าเป็นความจำเป็นในการคงความรู้และเทคนิคของคนในพื้นที่นั่นเอง  หลังจากนั้นเมื่อ 500 ปีก่อนหากพูดถึง‘ช่างฝีมือแห่งฮิดะ’จะนึกถึงช่างเทคนิคด้านงานไม้ที่มีฝีมือยอดเยี่ยมซึ่งรับรู้ไปทั่วทุกสังคม  แม้แต่ในงานภาพวาดสไตล์อุกิโยะชื่อดังของญี่ปุ่นและการเล่าเรื่องแบบราคุโงะยังมีการวาดและเหล่าช่างฝีมือแห่งฮิดะที่เป็นช่างเทคนิคด้านงานไม้ยอดฝีมืออีกด้วย  แต่ทว่าในยุคศตวรรษที่ 17 ทรัพยากรไม้ของฮิดะถูกตัดเป็นจำนวนมากจนเกลี้ยง  ดังนั้นทางรัฐบาลยุคเอโดะ (รัฐบาลกลางในศตวรรษที่ 16 - 19) ได้ใช้มาตรการปลูกป่าตั้งแต่เนิ่นๆในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 18 ในเมืองฮิดะที่ถูกปกครองโดยตรง  และสปิริตของฮิดะที่รู้จักและประยุกต์ใช้ต้นไม้เป็นอย่างดีได้ส่งช่วงต่อให้กับคนรุ่นหลังของฮิดะในเวลาต่อมา

ประวัติของทาคายามะ 2 (ภาพถ่าย)

ฮิดะได้รับการปกครองโดยไดเมียวชื่อ คะนะโมริ  นะงะจิกะ ตั้งแต่พ.ศ. 2128 จนถึงพ.ศ.2235 ซึ่งเป็นปีที่โชกุนในยุคเอโดะ (รัฐบาลกลาง) เข้ามาปกครองโดยตรง  นะงะจิกะ สร้างปราสาทประมาณตรงกลางเมืองฮิดะซึ่งปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะชิโระยามะและโดยรอบได้สร้างเมืองสำหรับนักรบและประชาชนอาศัย  เมืองล้อมรอบด้วยแม่น้ำสองสาย ได้แก่ แม่น้ำเอนะโงะ และ แม่น้ำมิยะงะวะ  โดยรอบมีศาสนสถาน (วัดและศาลเจ้า) ตั้งอยู่รวมกันและโครงของเมืองถูกสร้างจนเป็นรูปเป็นร่าง  เมืองทาคายามะมีถนนสายหลักที่มุ่งหน้าไปสี่ทิศตัดกันในเมือง (ถนนเอจจูที่มุ่งไปทางทิศเหนือ  ถนนโอวาริโจที่มุ่งไปทางทิศใต้  ถนนฮิระยุที่มุ่งไปทางทิศตะวันออกและถนนงุโจชิระงะวะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก)และตรงนี้เคยมีประวัติศาสตร์บอกความเจริญรุ่งเรืองในฐานะเป็นเมืองค้าขายอีกด้วย  ยุคที่ถูกปกครองโดยตรงโดยโชกุนในยุคเอโดะ (รัฐบาลกลาง) เริ่มตั้งแต่พ.ศ.2235  เป็นต้นไปเป็นเวลาถึง 177ปี   หลังจากนั้นโชกุนในยุคเอโดะที่อยู่ต่อเนื่องมากว่า 260 ปีได้ถูกล้มล้างจากการฟื้นฟูพระราชอำนาจสมัยเมจิและได้ประกาศการสิ้นสุดยุคของนักรบที่มียาวนานกว่า 700ปี ด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดเมืองทาคายามะในพ.ศ.2418 ซึ่งเป็นการปูพื้นให้กับอำเภอทาคายามะและในพ.ศ.2479 มีการควบรวมเมืองและหมู่บ้านจนกลายเป็นอำเภอทาคายามะในที่สุดในพ.ศ.2548 ได้รวมกับเมืองและหมู่บ้าน9แห่งและกลายเป็นอำเภอที่กว้างใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น (พื้นที่มีขนาดใกล้เคียงกับจังหวัดโตเกียวเลยทีเดียว)

ประวัติของทาคายามะสามารถเรียนรู้ได้จากเมืองเก่าที่เรียงรายและอาคารบ้านเรือนที่มีลักษณะเด่น  อาคารบ้านเรือนของญี่ปุ่นหลักๆสร้างจากไม้ ดินและกระดาษ สำหรับทาคายามะในช่วงฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิที่ต่ำมากๆ  ดังนั้นไม่เหมาะที่จะใช้กระเบื้องเผาทำหลังคา  เลยใช้แผ่นไม้ที่ผ่าเป็นชิ้นๆนำมามุงหลังคาโดยตั้งทำมุมหลวมๆ  แต่มีจุดอ่อนอยู่ที่ไฟ  หากเกิดเพลิงไหม้เมื่อใดไฟจะไหม้ลามไปยังข้างเคียงด้วยและกลายเป็นไฟไหม้ใหญ่ซึ่งเกิดมาหลายครั้งแล้ว  อย่างไรก็ตามด้วยความที่เทคโนโลยีการดับเพลิงพัฒนาขึ้นทำให้นับตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ๆน้อยลง  อาคารเก่าของเมืองทาคายามะยังคงหลงเหลือให้เห็นจนปัจจุบัน และอาคารของทาคายามะมีความสูงลดต่ำลง  ด้วยเหตุที่สร้างจากไม้เลยไม่สามารถสร้างเป็นอาคารสูงได้แต่เพื่อเอาชนะความหนาวในฤดูหนาวได้จึงมีการเผาฟืนภายในบ้าน  นอกจากนี้ตอนที่สร้างตึกใหม่จำเป็นต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้อาศัยที่อยู่ข้างเคียงและฝั่งตรงข้ามก่อนจึงไม่สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างที่แตกต่างออกไปได้  ดังนั้นคุณจะมองเห็นเมืองที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เรียงรายไล่เลี่ยกัน จะเห็นได้ว่าบ่งบอกถึงการเติบโตโดยเกิดจากการสะสมของประวัติศาสตร์อันยาวนานและความพยายามของผู้คน