ภูเขาโนริคุระ และเส้นทางขึ้นเขาโนริคุระ (Norikuradake – Norikurasukairain)

Page Number T4001256  Updated on  March 28, 2018  Print

ภูเขาโนริคุระ และเส้นทางขึ้นเขาโนริคุระ (ภาพถ่าย)

บนเขาสูงแห่งนี้ประกอบไปด้วย สันเขา 23 แห่ง ทะเลสาบ 7 แห่ง และทุ่งหญ้าอีก 8 แห่ง จุดสูงสุดของที่นี่คือ ยอดเขาเคนงะมิเนะ ด้วยความสูง 3,026 เมตรจากระดับน้ำทะเล คุณสามารถท่องเที่ยวขึ้นภูเขาไปตามเส้นทางขึ้นเขาโนริคุระ ซึ่งเป็นถนนขึ้นเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นด้วยความสูง 2,700 เมตร

เวลาทำการ

ช่วงที่เปิดทำการ
วันที่ 15 เดือนพฤษภาคมถึงวันที่ 31 เดือนตุลาคม
เวลาเปิดทำการ
เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนตุลาคม เวลา 7:00 น. - 18:00 น. เดือนกรกฏาคม ถึงเดือนกันยายน 15:20 น. - 18:00 น.

ค่าเข้าสถานที่

ชัตเติ้ลบัสแบบเสียเงินไปกลับค่าธรรมเนียมการเดินทาง:ผู้ใหญ่ 2,300เยน เด็ก1,150 เยน เที่ยวเดียว จาก Hirayu Onsen ถึง Norikori Tatamaira ผู้ใหญ่ 1,420เยน เด็ก710เยน
เที่ยวเดียวจาก Honokidaira ถึงNorikori Tatamaira ผู้ใหญ่ 1,270เยน เด็ก640เยน

การเดินทาง

ถ้ามาจากสถานี JR Takayama หรือ ศูนย์รถโดยสารประจำทาง Takayama Nohi ใช้รถโดยสารประจำทาง Nohi สาย Hirayu / สายShinhotaka ลงที่ Honokidaira และเปลี่ยนเป็นสาย Norikura