เทือกเขาแอลป์ญี่ปุุ่นตอนเหนือ และกระเช้าขึ้นเขาชินโฮทากะ (Kita Alps & Shinhotaka Ropeway)

Page Number T4001253  Updated on  November 20, 2023  Print

เทือกเขาแอลป์ญี่ปุุ่นตอนเหนือ และกระเช้าขึ้นเขาชินโฮทากะ (ภาพถ่าย)

จุดพักชมวิวที่ใกล้ เขายาริงะทะเกะ(ความสูง 3,190 เมตร) และเขาโฮทากะที่สุด สามารถเข้าถึงได้โดยกระเช้ากอนโดลาสองชั้นแห่งแรกของญี่ปุ่น ซึ่งจะนำท่านขึ้นไปสู่ความสูงเหนือเมฆที่ระดับ 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่นี่คุณสามารถอิ่มเอมไปกับทัศนียภาพแห่งเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นตอนเหนือนี้ได้

 

 

 

ที่อยู่

Kansaka, Oku Hida Onsen-go, Takayama City

สถานที่ติดต่อ

TEL: +81-578-89-2252
FAX: +81-578-89-2815

เวลาทำการ

ในระยะเวลาหนึ่งปี:ตั้งแต่ 8:30 น. - 16:00 น.
วันที่1สิงหาคมถึงวันอาทิตย์ที่4 สิงหาคม:8:30 น.- 16:30 น.
วันที่13เดือนสิงหาคมถึงวันที่16เดือนสิงหาคม:7:00 น. - 16:30 น.
วันเสาร์・วันอาทิตย์・วันหยุดนักขัตฤกษ์ของเดือนตุลาคม:8:00 น. - 16:00 น.
วันที่1เดือนธันวาคมถึงวันที่31มีนาคม:9:00 น. - 15:30 น.
วันหยุด:ทั้งปีไม่มีวันหยุด(จะหยุดให้บริการเนื่องจากมีการตรวจสอบโดยropeway)

ค่าเข้าสถานที่

ไปกลับ
ผู้ใหญ่2,900 เยน
เด็ก 1,450 เยน

การเดินทาง

80 นาทีโดยรถยนต์จากสถานี JR Takayama

ที่อยู่เว็บไซต์

เว็บไซต์:เทือกเขาแอลป์ญี่ปุุ่นตอนเหนือ และกระเช้าขึ้นเขาชินโฮทากะ (External link)Open in a new window

แผนที่

map