มิถุนายน

Page Number T4001231  Updated on  May 28, 2024  Print

งานเทศกาลการาคุตะ (ตลาดเลหลัง)

งานเทศกาลการาคุตะ (ภาพถ่าย)

งานเทศกาลวัตถุโบราณได้เริ่มจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 1982 ซึ่งจัดขึ้นในทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนจนถึงเดือนตุลาคม ถนนจะถูกปิดชั่วคราว (ถนนคนเดิน) พ่อค้างานศิลป์กว่า 20 ราย จะมาเปิดแผงลอยขายของบนถนน ในขณะเดินเล่นไปตามถนน คุณก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการชมเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในยุคอดีตได้

กำหนดการ

สัปดาห์แรกของเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนตุลาคม

ดอกลาเวนเดอร์บาน

ดอกลาเวนเดอร์บาน (ภาพถ่าย)

คุณสามารถชมความงามของดอกลาเวนเดอร์ยามที่ผลิบานอย่างเต็มที่ได้ที่ คิโยมิ ลาเวนเดอร์
พาร์ค และ ที่พาสคาล คิโยมิ ลาเวนเดอร์ พาร์ค ในช่วงต้นฤดูร้อน ดอกลาเวนเดอร์สีม่วงอ่อนระเรื่อจะเริ่มผลิบาน ส่งกลิ่นหอมฟุ้งชวนผ่อนคลาย แพร่กระจายไปทั่วบริเวณ

กำหนดการ

ปลายเดือนมิถุนายน ถึง กลางเดือนกรกฎาคม ของทุกปี

วันอาบน้ำกลางแจ้ง

วันอาบน้ำกลางแจ้ง (ภาพถ่าย)

26 มิถุนายนของทุกปี จะเป็นวันอาบน้ำกลางแจ้งของหมู่บ้านบ่อน้ำพุร้อนโอคุ ฮิดะ ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถเดินชมรอบๆ หมู่บ้านไปตามเส้นทางเดิน และเข้าร่วมเดินแรลลี่สะสมตราประทับได้ด้วยเช่นกัน

กำหนดการ

วันที่ 26 เดือนมิถุนายน ของทุกปี