มิถุนายน

Page Number T4001231  Updated on  March 28, 2018  Print

งานเทศกาลการาคุตะ (ตลาดเลหลัง)

งานเทศกาลการาคุตะ (ภาพถ่าย)

งานเทศกาลวัตถุโบราณได้เริ่มจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 1982 ซึ่งจัดขึ้นในทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนจนถึงเดือนตุลาคม ถนนจะถูกปิดชั่วคราว (ถนนคนเดิน) พ่อค้างานศิลป์กว่า 20 ราย จะมาเปิดแผงลอยขายของบนถนน ในขณะเดินเล่นไปตามถนน คุณก็สามารถเพลิดเพลินไปกับการชมเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในยุคอดีตได้

กำหนดการ

สัปดาห์แรกของเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนตุลาคม

เปิดฤดูปีนเขาโนริคุระ - เปิดเส้นทางขึ้นเขาโนริคุระ

เปิดฤดูปีนเขาโนริคุระ - เปิดเส้นทางขึ้นเขาโนริคุระ (ภาพถ่าย)

ภูเขาโนริคุระ และ เส้นทางขึ้นเขาโนริคุระบนเขาสูงแห่งนี้ประกอบไปด้วย สันเขา 23 แห่ง ทะเลสาป 7 แห่ง และทุ่งหญ้าอีก 8 แห่ง จุดสูงสุดของที่นี่คือ ยอดเขาเคนงะมิเนะ ด้วยความสูง 3,026 เมตรจากระดับน้ำทะเล คุณสามารถท่องเที่ยวขึ้นภูเขาไปตามเส้นทางขึ้นเขาโนริคุระ ซึ่งเป็นถนนขึ้นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นด้วยความสูง 2,700 เมตร

กำหนดการ

วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม ถึง ปลายเดือนตุลาคม

ดอกลาเวนเดอร์บาน

ดอกลาเวนเดอร์บาน (ภาพถ่าย)

คุณสามารถชมความงามของดอกลาเวนเดอร์ยามที่ผลิบานอย่างเต็มที่ได้ที่ คิโยมิ ลาเวนเดอร์
พาร์ค และ ที่พาสคาล คิโยมิ ลาเวนเดอร์ พาร์ค ในช่วงต้นฤดูร้อน ดอกลาเวนเดอร์สีม่วงอ่อนระเรื่อจะเริ่มผลิบาน ส่งกลิ่นหอมฟุ้งชวนผ่อนคลาย แพร่กระจายไปทั่วบริเวณ

กำหนดการ

ปลายเดือนมิถุนายน ถึง กลางเดือนกรกฎาคม ของทุกปี

วันอาบน้ำกลางแจ้ง

วันอาบน้ำกลางแจ้ง (ภาพถ่าย)

26 มิถุนายนของทุกปี จะเป็นวันอาบน้ำกลางแจ้งของหมู่บ้านบ่อน้ำพุร้อนโอคุ ฮิดะ ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถเดินชมรอบๆ หมู่บ้านไปตามเส้นทางเดิน และเข้าร่วมเดินแรลลี่สะสมตราประทับได้ด้วยเช่นกัน

กำหนดการ

วันที่ 26 เดือนมิถุนายน ของทุกปี