มีนาคม

Page Number T4001228  Updated on  March 1, 2024  Print

เทศกาลตุ๊กตา ฮิดะ ทาคายามะ

เทศกาลตุ๊กตา ฮิดะ ทาคายามะ (ภาพถ่าย)

เทศกาลตุ๊กตา (ฮินะ) จัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน หนึ่งเดือนหลังจากวันเทศกาลตุ๊กตาดั้งเดิมของทาคายามะ ประมาณหนึ่งเดือนก่อนงานเทศกาล เหล่าตุ๊กตา(ฮินะ) เช่น ตุ๊กตาดินเหนียว, ตุ๊กตาโบราณ, ตุ๊กตาสมัยเมจิ และอื่นๆ จะถูกนำมาจัดแสดงไว้ตามที่ต่างๆ ในเมือง สถานที่: สถานที่ต่างๆในเมือง รวมทั้งสถานที่ให้บริการนักท่องเที่ยว และบ้านโบราณ เช่น ฮิดะ โนะ ซาโตะ (หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ)

กำหนดการ

วันที่ 1 เดือนมีนาคม ถึง วันที่ 3 เดือนเมษายน ของทุกปี

ที่อยู่เว็บไซต์

เทศกาลตุ๊กตา ฮิดะ ทาคายามะ (External link)Open in a new window

หุบเขาน้ำแข็ง ในถ้ำหินปูนแห่งฮิดะ

หุบเขาน้ำแข็ง ในถ้ำหินปูนแห่งฮิดะ (ภาพถ่าย)

แท่งน้ำแข็งที่ไหลย้อยงดงาม มีขนาดใหญ่กว่า 30 เมตร ที่เกิดจากน้ำใสสะอาดกระทบกับอากาศที่หนาวเย็น ในช่วงกลางฤดูหนาว

กิจกรรมประดับแสงไฟ ที่น่าอัศจรรย์ใจ ทุกวันเสาร์ ของเดือนกุมภาพันธ์

กำหนดการ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 10 มีนาคม 2024

เวลาทำการ

หุบเขาน้ำแข็ง: 9.00 น. ถึง 16.00 น
ประดับไฟ: ทุกวันเสาร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ เริ่มตั้งแต่พระอาทิตย์ตก ไปจนถึงเวลา 20.00 น