เทศกาลทาคายามะ

Page Number T4001238  Updated on  March 28, 2018  Print

เทศกาลทาคายามะ

เทศกาลทาคายามะช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 ถึง ศตวรรษที่ 17 ประกอบไปด้วยเทศกาล “ซันโน” ที่จัดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิและเทศกาล “ยะฮะตะ” ที่จัดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วง

เทศกาลทาคายามะ (ภาพถ่าย)
ภาพถ่ายเทศกาลทาคายามะในฤดูใบไม้ผลิ
เทศกาลทาคายามะ (ภาพถ่าย)
ภาพถ่ายเทศกาลทาคายามะในฤดูใบไม้ร่วง

เทศกาลทาคายามะในฤดูใบไม้ผลิ (เทศกาลซันโน) จัดขึ้นวันที่ 14 และ 15 เดือนเมษายน ของทุกปีซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีของศาลเจ้าฮิเอะ ส่วนเทศกาลทาคายามะในฤดูใบไม้ร่วง (เทศกาลยะฮะตะ) จัดขึ้นวันที่ 9 และ 10 เดือนตุลาคม ของทุกปีซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีของศาลเจ้าซากุระยามะฮะชิมังกุ  ชื่อของสองเทศกาลดังกล่าวถูกยกอยู่ในสามเทศกาลสวยงามที่สุดในญี่ปุ่น  เนื่องจากเทศกาลของฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงถูกจัดแตกต่างศาลเจ้ากัน งานเทศกาลจึงถูกแบ่งด้วย

ภาพถ่ายศาลเจ้าฮิเอะ (ภาพถ่าย)
ภาพถ่ายศาลเจ้าฮิเอะ
ภาพถ่ายศาลเจ้าซากุระยามะฮะชิมังกุ (ภาพถ่าย)
ภาพถ่ายศาลเจ้าซากุระยามะฮะชิมังกุ

ในเทศกาลทาคายามะมี “ขบวนรถเทศกาล” ในงานตอนฤดูใบไม้ผลิ 12 ขบวน และในฤดูใบไม้ร่วง 11 ขบวน ซึ่งจัดกันอย่างโอ่อ่าหรูหรา
นอกจากนี้ในบรรดาขบวนพาเรดหลายร้อยคนที่เข้าร่วมต่างสวมเครื่องแต่งกายตามประเพณีที่แตกต่างกันไปและมีการแบ่งพื้นที่จัดเทศกาลต่างๆ ได้แก่ โซนเทศกาลดนตรีตามขนบธรรมเนียมญี่ปุ่น วงดนตรีโบราณญี่ปุ่น และเชิดสิงโต

คืนแรกของเทศกาลแต่ละพื้นที่มีประดับโคมไฟราวๆ 100 โคมในแต่ละขบวนรถและเพื่อแบ่งพื้นที่ของเทศกาล

เทศกาลทาคายามะในฤดูใบไม้ผลิ วันที่ 14 และ 15 เดือนเมษายนของทุกปี

เทศกาลทาคายามะในฤดูใบไม้ร่วง วันที่ 9 และ 10 เดือนตุลาคมของทุกปี