บ้านโบราณ (Furui-Machi-nami)

Page Number T4001261  Updated on  March 28, 2018  Print

บ้านโบราณ (ภาพถ่าย)

พื้นที่โบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ

หมู่บ้านโบราณตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำมิยากาวะ ซึ่งไหลผ่านเมืองทาคายามะ และใจกลางของหมู่บ้านนี้ คือ ซันมาจิ บ้านโบราณสมัยเอโดะที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ด้วยบรรยากาศที่ยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายของเมืองแห่งปราสาท คุณสามารถชมโรงกลั่นเหล้าสาเกญี่ปุ่น และภาพทิวทัศน์ของหน้าต่างไม้ระแนงบ้านที่เรียงต่อกันเป็นแนวยาวของบรรดาบ้านเรือนของเหล่าพ่อค้าได้ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่แห่งนี้ให้เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่ง

ที่อยู่

[พื้นที่อนุรักษ์กลุ่มอาคารแบบดั้งเดิมของ Sanmachi ] พื้นที่บางส่วน ได้แก่ Kamiichino-machi, Kaminino-machi, Kamisanno-machi, Katahara-machi และ Shinmeimachi 4-Chome ของ Takayama city [พื้นที่อนุรักษ์กลุ่มอาคารแบบดั้งเดิมของ Shimoninomachi-Ojinmachi ] พื้นที่บางส่วน ได้แก่ Shimoichino-machi, Shimonino-machi, Shimosanno-machi, Hachiman-machi , Ojinmachi 1-chome, Ojinmachi 2 chome, Ojinmachi 3 chome, Ojinmachi 4 chome

การเดินทาง

เดิน 12 นาทีจากสถานีJRทาคายาม่า