หัตถกรรมพื้นบ้าน

Page Number T4001243  Updated on  March 28, 2018  Print

ฮิดะ ฮารุโยชิ

ภาพถ่ายฮิดะฮารุโยชิ (ภาพถ่าย)

คือเครื่องเขินที่เริ่มผลิตขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 และ ‘ฮารุโยชิ’ คือหนึ่งในเทคนิคในการทาแลคเกอร์ที่ใช้แลคเกอร์ ชนิดโปร่งใส มีลักษณะเด่นคือการคงความสวยงามของลายไม้ของเครื่องเขินไว้ดังเดิม แม้มีการทาแลคเกอร์โปร่งใสนี้หลายครั้งเพื่อให้ลายไม้ลอยเด่นขึ้นมาแต่ด้วยการผสมผสานแลคเกอร์ทาให้ชิ้นงานเปลี่ยนไป ทาให้ก่อนและหลังทาดูเป็นของคนละชิ้นกันไปเลย นอกจากนี้มีสีเหลืองและสีแดง พอกาลเวลาผ่านไป สีที่ทาก็จะค่อยๆเปลี่ยนไป ในบรรดางานเหล่านั้นมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานพื้นเมืองที่ทากันเรื่อยมาตั้งแต่แรก ได้แก่ ถ้วย ถาด เป็นต้น แต่สมัยนี้มีผลิตภัณฑ์แบบใหม่ๆ ได้แก่ กล่องข้าว เครื่องประดับ อีกด้วย ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่สามารถใช้ได้อิสระ ใครก็สามารถใช้ได้ ไม่เพียงนาไปใช้เฉพาะวันพิเศษแต่ยังนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

ร้านที่วางจำหน่ายฮิดะฮารุโยชิ

ชื่อร้าน

ที่อยู่

Fukuju Shikkiten, Ltd. เลขที่6  Kamiichinomachi, Takayama city

Fukudaya Co.,Ltd.

เลขที่72 Sakuramachi, Takayama city
Fujiya Shikkiten, Ltd. เลขที่62  Kamisannomachi, Takayama city
Matsuzawa Shikkiten, Ltd. เลขที่6 6Chome, Hanasatomachi, Takayama city
Tozawa Shikki, Ltd. เลขที่115 Sakuramachi, Takayama city
Yamada Shunkeiten, Ltd. เลขที่111 1Chome, Oshinmachi, Takayama city

 

งานแกะสลักไม้อิชิอิอิทโต

ภาพถ่ายงานแกะสลักไม้อิชิอิอิทโต (ภาพถ่าย)

คือผลิตภัณฑ์งานไม้ที่เริ่มผลิตตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 คาว่า ‘อิชิอิ’คือเป็นวัสดุไม้เหมาะสาหรับการแกะสลักที่มีลายไม้สวยงาม เป็นหนึ่งในชนิดต้นไม้ที่ขึ้นบนภูเขาฮิดะ งานแกะสลักไม้อิชิอิอิทโตคือการใช้มีดแกะสลักที่มี 40 – 50 ชนิดแกะสลักไม้อิชิอิ จุดเด่นอยู่ที่การแกะสลักทิ้งรอยบากจากมีดแกะสลักโดยไม่ให้ติดสีทาให้เห็นเป็นริ้วๆคล้ายคลื่น และอีกจุดเด่นคือสีมันวาวของลายไม้และเนื้อไม้เพิ่มขึ้นไปตามกาลเวลา แต่แรกเดิมทีเริ่มจากการทาเนะซึเคะ(※)และในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ตั้งแต่พวกกุญแจเล็กๆไปจนถึงผลิตภัณฑ์ชิ้นใหญ่ ได้แก่ ของตั้งวางต่างๆ เช่น พระพุทธรูป แกะสลักรูปสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้มีงานที่ขบวนรถในเทาศกาลทาคายามะมีงานไม้แกะสลักอิชิอิอิทโตประดับตกแต่งไว้บางส่วนด้วย เนื่องจากเป็นงานฝีมือทาจากมือทีละชิ้นๆจึงได้สี รูปทรง แตกต่างกัน ทาให้ไม่มีชิ้นไหนเหมือนกันเลย นอกจากนี้ถือว่าเป็นงานหัตถกรรมพื้นเมืองที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะนามาทาเป็นเครื่องประดับหรือตกแต่งภายในอาคาร
※ อธิบายเกี่ยวกับเนซึเคะ
เนะซึเคะ คือ หนึ่งในอุปกรณ์ยึดที่ใช้สาหรับแขวนเชือกด้ายกับสายคาดโอบิของกิโมโนเพื่อแขวนกระเป๋าหนังขนาดเล็ก(ไว้ใส่เงิน ของกิน เครื่องเขียน ยาและของชิ้นเล็กอื่นๆ) แขวนกล่องใส่บุหรี่ ตอนเดินไปไหนมาไหน ซึ่งใช้กันตั้งแต่ศตวรรษที่17โดยนาไปเหน็บไว้เหนือสายคาดโอบิที่ทาให้เห็นเด่นชัดและนาปลายเชือกด้ายของกระเป๋าดังกล่าวมาเกี่ยวไว้วัฒนธรรมของเนะซึเคะได้พัฒนามาพร้อมกับวัฒนธรรมกิโมโนที่ใช้เป็นเครื่องประดับแสดงความอู่ฟู่

ร้านที่วางจำหน่ายงานแกะสลักไม้อิชิอิอิทโต

ชื่อร้าน

ที่อยู่

ร้านแกะสลัก Genda

เลขที่57 Shimonimachi, Takayama city

ร้านแกะสลัก Kawakami

เลขที่158  2Chome, Oshinmachi, Takayama city
Ki no kaze เลขที่26 Kamiichinomachi, Takayama city
ร้านแกะสลัก Suzuki เลขที่2  1Chome, Hatsudamachi, Takayama city
ร้านแกะสลัก Tsuda เลขที่37-9  2Chome, Okamotomachi, Takayama city
ร้านแกะสลัก Tsuchiya เลขที่1  5Chome, Tenmanmachi, Takayama city
Chou Yuu An เลขที่44 Kamisannomachi, Takayama city
ร้านแกะสลัก Yamashita เลขที่590 1Chome, Kamiokamotomachi, Takayama city

 

เครื่องเผา (เครืองเคลือบและเครื่องปั้นดินเผา)

ที่ทาคายามะมีเครื่องปั้นดินเผาอยู่ 4 แบบด้วยกัน

ชิบุคุซะยะกิ คะมะโมะโตะ โฮะโคะคุชะ

ชิบุคุซะยะกิ คะมะโมะโตะ โฮะโคะคุชะ (ภาพถ่าย)

ต้นศตวรรษที่ 19 หลังจากได้สร้างเตาเผา ได้มีการรวบรวมช่างฝีมือเครื่องปั้นดินเผายอดฝีมือทั่วทั้งญี่ปุ่น เนื่องจากสถานที่สร้างเตาเผามีชื่อว่า “ชิบุคุซะ” จึงได้ให้ชื่อเครื่องปั้นดินเผาว่า “ชิบุคุซะยะกิ” (เผาที่ชิบุคุซะ) ผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องปั้นดินเผาสีขาวที่ทาด้วยมือและมีการวาดภาพที่มีจุดเด่นอยู่ที่การใช้สีสดวาดด้วยมือลงบนภาชนะ ผลิตภัณฑ์เน้นไปทางภาชนะใส่อาหาร งานทุกชิ้นทาด้วยมือทั้งสิ้น ไม่มีการผลิตทีละมากๆด้วยเครื่องจักร

ชิบุคุซะริวโซงะมะ

เป็นเครื่องปั้นดินเผาตอนต้นศตวรรษที่ 19ที่แปลกออกไปแม้แต่ในญี่ปุ่นเองเมื่อเทียบกับเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบอื่นๆที่มีอยู่ในตอนนั้นความเป็นมาเหมือนกับ “ชิบุคุซะยะกิ คะมะโมะโตะ โฮะโคะคุชะ” แต่ตอนหลังมีการทาแยกรูปแบบออกไปที่ไม่ได้มีแค่เครื่องปั้นดินเผาเท่านั้นแต่มีทาเป็นเครื่องเคลือบด้วย ในปัจจุบันทากันมาถึงรุ่นที่ 7 แล้ว พอเปลี่ยนรุ่นทีก็มีการเปลี่ยนรูปแบบที่มีความเฉพาะตัวขึ้นไปอีกผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นอยู่ที่ภาพวาดที่มีความปราณีตและเป็นงานละเอียดมากๆ ช่วยเพิ่มเสน่ห์สาหรับผู้ชมภาพที่อยู่บนถ้วยสาเก แจกันดอกไม้และไหอีกด้วย

ยะมะดะยะกิ

ยะมะดะยะกิ (ภาพถ่าย)

ต้นศตวรรษที่ 18มีเครื่องปั้นดินเผาที่อยู่มานานที่สุดในดินแดนแถบนี้ แรกเริ่มเดิมทีเครื่องปั้นดินเผาชนิดนี้ทาขึ้นมาเพื่อใช้ในชีวิตประจาวันสาหรับชาวนาและคนเมือง ผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นอยู่ที่การใช้สีน้าตาลที่ดูแล้วให้ความสงบเยือกเย็น ทาให้ดื่มด่าความเรียบง่าย ดูไม่ฟุ้งเฟ้อ

โคะอิโตะยะกิ

โคะอิโตะยะกิ (ภาพถ่าย)

เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เริ่มตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 17ที่ผ่านมาโดนหยุดชะงักมาแล้ว 2 ครั้ง เครื่องปั้นดินเผาชนิดนี้ในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นอยู่การเคลือบผิวคงความดั่งเดิมที่มีสีโคบอลล์ฟ้าเข้ม ตอนใช้ครั้งแรกๆอาจจะรู้สึกสากๆแต่พอใช้ไปเรื่อยๆภาชนะจะรับสัมผัสผิวมือและสีจะเปลี่ยนไป

ที่อยู่ของโรงเผาแต่ละแห่ง

ชื่อร้าน

ที่อยู่

Shibukusayaki Kamamoto Houkokusha

เลขที่63 Kamininomachi, Takayama city <<ร้านขายโดยตรง>>

 

487 8Chome, Kamiokamachi, Takayama city<<ที่ทำเครื่องปั้นดินเผา>>
Shibukusayaki Ryuuzou Kama

เลขที่4249-29 Shingumachi, Takayama city

Yamadayaki

เลขที่1197 Yamadamachi, Takayama city

Koitoyaki เลขที่136 1Chome, Kamiokamotomachi, Takayama city

 

เครื่องเรือนฮิดะ

ภาพถ่ายเครื่องเรือนฮิดะ (ภาพถ่าย)

ในอาเภอทาคายามะและบริเวณโดยรอบมีทรัพยากรไม้ป่าที่สมบูรณ์และมีผู้มีฝีมือด้านงานโยธาที่สืบทอดต่อๆกันมาที่เรียกว่า “ช่างฝีมือแห่งฮิดะ”(ทาคุมิ=มีฝีมือ) ทาให้งานด้านแปรรูปไม้ค่อนข้างเฟื่องฟูในแถบนี้ มีการผลิตเครื่องเรือนตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 และเครื่องเรือนที่ผลิตในย่านนี้เรียกว่า “เครื่องเรือนฮิดะ” “เครื่องเรือนฮิดะ” มีจุดเด่นอยู่ที่โครงสร้างแข็งแรงที่เกิดจากการใช้เทคนิคดัดไม้และเทคนิคแปรรูปที่เยี่ยมยอดจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่คนนิยมในดีไซน์ที่สวยงามจากการใช้สีของไม้และลายไม้ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ไหน ไม่ว่าจะเป็น เก้าอี้ที่นั่งแล้วรู้สึกสบาย โต๊ะทางานและโต๊ะทั่วไปที่แข็งแรง ต่างใช้เทคนิคชั้นสูงที่ดึงจุดเด่นของไม้และให้ความรู้สึกอบอุ่นจากสีของไม้ อยากให้ทุกท่านได้ใช้เครื่องเรือนและนามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของท่าน ซึ่งงานผลิตขึ้นมาอย่าทะนุถนอมโดยดินแดนที่ให้ความสาคัญกับไม้และเติบโตมาพร้อมกับไม้แห่งนี้