งานเซรามิค และเครื่องเคลือบลายคราม

> ช้อบปิ้ง > งานเซรามิค และเครื่องเคลือบลายคราม

งานเซรามิค และเครื่องเคลือบลายคราม

งานเซรามิค และเครื่องเคลือบลายคราม

ในช่วงยุคเก็นนะ (ประมาณ 380 ถึง 390 ปีก่อน) คานาโมริ ชิเงโยริ ขุนนางแห่งปราสาททาคายามะ ได้เชิญช่างฝีมือในการทำเครื่องเคลือบลายครามเซโตะแบบโบราณ มาจากเมืองเกียวโต และสั่งให้สร้างเตาเผาก่ออิฐขึ้นบริเวณเนินเขา โคะอิโตะ ทางชานเมืองฝั่งตะวันตก ซึ่งปัจจุบันมีเตาเผาก่ออิฐทั้งหมด 4 แห่งภายในเมือง คือที่ ชิบุคุสะ (สองแห่ง) โคะอิโตะ และ ยามาดะ

Hida Takayama Shopping Area (ภาษาอังกฤษ)