แผนที่ / ดาวน์โหลดแผ่นพับ

> ข้อแนะนำที่มีประโยชน์ > แผนที่ / ดาวน์โหลดแผ่นพับ

แผนที่

สถานที่ตั้งเมืองทาคายามะ

สถานที่ตั้งเมืองทาคายามะ

Download(PDF) | Google Map

แผนที่เมืองทาคายามะ

แผนที่เมืองทาคายามะ

Download(PDF) | Google Map

แผนที่ตัวเมืองฮิดะ ทาคายามะ

แผนที่ตัวเมืองฮิดะ ทาคายามะ

Download(PDF) | Google Map

ดาวน์โหลดแผ่นพับ (ภาษาอังกฤษ)

Access

Map around the Station

Wide Area Map

Takayama City Area Map

Higashiyama Walking Course