บ้านโบราณ

บ้านโบราณ (Furui-Machi-nami)

พื้นที่โบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ

บ้านโบราณ

หมู่บ้านโบราณตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำมิยากาวะ ซึ่งไหลผ่านเมืองทาคายามะ และใจกลางของหมู่บ้านนี้ คือ ซันมาจิ บ้านโบราณสมัยเอโดะที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ด้วยบรรยากาศที่ยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายของเมืองแห่งปราสาท คุณสามารถชมโรงกลั่นเหล้าสาเกญี่ปุ่น และภาพทิวทัศน์ของหน้าต่างไม้ระแนงบ้านที่เรียงต่อกันเป็นแนวยาวของบรรดาบ้านเรือนของเหล่าพ่อค้าได้ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศขึ้นทะเบียนสถานที่แห่งนี้ให้เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่ง