ตลาดเช้า

ตลาดเช้า (Asa-ichi)

ตลาดเช้า

ตลาดแห่งนี้ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะ (ประมาณ 200 ปีก่อน) เพื่อเป็นตลาดซื้อขายข้าว, ต้นหม่อน, และดอกไม้นานาชนิด จนกระทั่งเข้าสู่กลางสมัยเมจิ (ประมาณ 100 ปีก่อน) ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น เมื่อบรรดาภรรยาของชาวไร่ชาวนาได้เริ่มนำผักผลไม้มาขายที่ตลาดแห่งนี้ จนเป็นที่รู้จักในนามของ “ตลาดเช้า” ตลาดเช้านี้มีอยู่สองแห่ง คือ ตลาดเช้าจินยะมาเอะ และตลาดเช้ามิยางาวะ คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการจับจ่าย ผักผลไม้สด ดอกไม้ และอื่นๆ อีกมากมายที่ตลาดแห่งนี้ได้ตลอดทั้งปี (ฤดูร้อน: 6 โมงเช้า ถึงเที่ยง, ฤดูหนาว: 7 โมงเช้า ถึงเที่ยง)