ทาคายามะ “สามดาว” มิชลิน

> เกี่ยวกับเมืองทาคายามะ > ทาคายามะ “สามดาว” มิชลิน

เมืองทาคายามะได้รับสามดาวจากหนังสือแนะนำการท่องเที่ยวของบริษัทมิชลินที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 80 ปี

เหตุผลที่ได้รับการประเมิณค่าสูงเนื่องมาจากเทศกาลทาคายามะ และ แผงลอยข้างทางที่ได้รับความนิยมแม้แต่ในญี่ปุ่นเอง และบริเวณ เมืองเก่า (ซันมะจิ) ที่มีสิ่งก่อสร้างที่สร้างด้วยไม้สมัยเอโดะหลงเหลืออยู่ถูกใช้เป็นบ้านพักอาศัยหรือร้านค้าในปัจจุบัน

“MICHELIN Voyager Pratique Japon” หนังสือแนะนำการท่องเที่ยวเกี่ยวกับญี่ปุ่นของมิชลิน ที่ออกเป็นเล่มแรกในปี 2007 จัดให้เมืองทาคายามะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับสามดาวที่ “ต้องไปเยือน”

“MICHELIN Green Guide Japon” ที่ออกในปี 2009 จัดให้เมืองทาคายามะเป็นหนึ่งใน 17 ของสถานที่ท่องเที่ยวระดับสามดาวที่ “ควรจะไปเยือน”

MICHELIN