ข้อมูลสารกัมมันตภาพรังสี

> เกี่ยวกับเมืองทาคายามะ > ข้อมูลสารกัมมันตภาพรังสี

เกี่ยวกับผลการวัดระดับรังสีบรรยากาศ

ค่าที่วัดได้ (19/3/2012)

เมืองทาคายามะได้ทำการวัดระดับรังสีบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆในตัวเมือง ซึ่งผลการวัดล่าสุดตามด้านล่างนี้

รายงานผลการวัด
ผลการวัด3สถานที่แสดงระดับรังสีที่ไม่มีความอันตรายต่อสุขภาพ
หมายเหตุ ในการฉายเอ็กซเรย์ 1 ครั้งจะมีปริมาณกัมมันตภาพรังสี 50μSv/h.)

สถานที่ เวลา ค่าที่วัดได้ (μSv/h)
บ้านโบราณ ทาคายามะ 09:05 0.090
หมู่บ้านบ่อน้ำพุร้อน โอคุฮิดะ ทาคายามะ 15:45 0.078
หมูบ้านโชกาวะ เมืองทาคายามะ (07/09/2011) 17:30 0.081


เกี่ยวกับผลการวัดระดับรังสีน้าประปา

ค่าที่วัดได้ (02/12/2011)

จังหวัดกิฟุได้ทำการวัดระดับน้ำประปา ผลการวัดในตัวเมืองทาคายามะตามด้านล่างนี้

รายงานผลการวัด
ขณะนี้ยังตรวจไม่พบ

สถานที่ เวลา ค่าที่วัดได้ (μSv/h)
สถานที่ –:– n.d.*

* n.d. = ตรวจไม่พบ


เกี่ยวกับผลการวัดระดับรังสีในเมืองทาคายามะ