ประวัติศาสตร์

> เกี่ยวกับเมืองทาคายามะ > ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์

ที่เมืองฮิดะแห่งนี้ เต็มไปด้วยซากปรักหักพังที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ในสมัยโจมง (ประมาณ 8,000 ปีก่อน) ทำให้เราสามารถจินตนาการย้อนกลับไปถึงยุคโบราณได้

หลังจากการปฎิรูปไทกะ เมื่อประมาณ 1,350 ปีก่อน ได้กำหนดให้มีการจ่ายภาษีขึ้น แต่ทว่าเมืองฮิดะเป็นเพียงเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา จึงมีเพียงข้าว ธัญพืช และสิ่งทอเพียงอย่างละเล็กน้อยเท่านั้น สำหรับใช้ในการจ่ายภาษี ดังนั้นบรรดาชาวบ้านจึงต้องถูกเกณฑ์ไปทำงานในเมืองหลวงปีละ 250 ถึง 300 วันแทน

ชาวบ้านต้องทำงานเป็นช่างไม้ ก่อสร้างพระราชวัง ประตูเมือง และวัดวาอารามในเมืองหลวง ด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายของช่างฝีมือจากเมืองฮิดะกว่า 100 คน ทำให้สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ งดงามจำนวนมากมายนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ อย่างไรก็ตามก็มีการกล่าวกันว่า มีช่างฝีมือบางส่วนแอบหลบหนีกลับไป เนื่องจากงานที่ยากลำบากนี้เช่นกัน

หากพูดถึงในแง่ของประวัติศาสตร์แล้ว ในบรรดาผู้สร้างวัดวาอารามที่มีชื่อเสียงโด่งดังนั้น ส่วนใหญ่เป็นช่างฝีมือที่มาจากเมืองฮิดะแห่งนี้นั่นเอง เมื่อเหล่าช่างฝีมือเสร็จภารกิจมาจากเมืองหลวงแล้ว พวกเขาก็ได้ใช้ความชำนาญนั้น สร้างวัดโบราณขึ้นมาหลายแห่ง อาทิเช่น วัดซันบุตสึจิ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ในปัจจุบัน วัดแห่งนี้หลงเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพังเท่านั้น

เทคนิคของช่างฝีมือฮิดะนี้ ได้มีการสืบสานกันมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งงานศิลปะพื้นบ้าน และงานหัตถกรรม ในช่วงปลายสมัยมุโรมาจิ (ประมาณ 450 ปีก่อน) ทาคายามะ เกะคิ ได้สร้างปราสาทขึ้นบนเทนจินยามะ (ปัจจุบันมีชื่อว่า ชิโรยามะ หรือ ปราสาทภูเขา) ด้วยแหตุนี้เองบริเวณรอบปราสาททาคายามะ เกะคิ จึงถูกเรียกขานกันต่อมาว่า “ทาคายามะ”

คานาโมริ นางาจิกะ ได้เข้าครอบครองเมืองฮิดะในปี 1585 และพยายามที่จะบูรณะฟื้นฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมต่างๆ ทั้งปราสาท ตัวเมือง และวัดวาอาราม ยุคของคานาโมริดำเนินต่อเนื่องยาวนานถึง 107 ปี ภายใต้การปกครองของผู้นำทั้งหมด 6 คน หลังสิ้นสุดยุคของ คานาโมริ เมืองฮิดะก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองระบอบโชกุน โทคุงาวะโดยตรง ปราสาททาคายามะที่ถูกทำลายลงเมื่อปี 1695 ได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัด และบริเวณของปราสาทได้ถูกเปลี่ยนมาเป็น สวนสาธารณะชิโรยามะ ในปัจจุบัน

สมัยเอโดะ (ปี 1603 – 1867) คือยุคหลังจากสมัยคานาโมริ จนสิ้นสุดสมัยการปกครองระบอบโชกุนโทคุงาวะแห่งเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) ในยุคนี้ทาคายามะตกเป็นเมืองขึ้นของ โชกุนโทคุงาวะ ซึ่งเป็นช่วงที่วัฒนธรรมญี่ปุ่นได้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว และได้รักษาสืบต่อกันมาหลายศตวรรษ ซึ่งยังคงหลงเหลือหลักฐานให้เห็นได้ชัดที่ทาคายามะในปัจจุบัน 177 ปี ภายใต้การปกครองโดยตรงในระบอบโชกุน ซึ่งมีผู้ปกครอง รวมทั้งหมด 25 คน ไปจนถึงยุคปฏิรูปเมจิ (ปี 1868) ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายครั้ง และในปีโชวะที่ 11 (ปี 1936) อาณาบริเวณแห่งนี้ได้กลายมาเป็น เมืองทาคายามะ ซึ่งได้รวมเข้ากับเมือง และหมู่บ้านต่างๆในภายหลัง ในปีเฮเซที่ 17 (ปี 2005) เมืองทาคายามะ ที่เกิดขึ้นมาจากการรวมตัวของเมือง และหมู่บ้านน้อยใหญ่ทั้ง 9 แห่งในบริเวณใกล้เคียง ได้กลายมาเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่พอๆ กับกรุงโตเกียวเลยทีเดียว

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เมืองแห่งนี้ได้พยายามที่จะบำรุงรักษาความเป็นเมืองเก่า ในขณะที่พยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยแก่ชาวเมืองสูงวัย และผู้พิการ ด้วยการสนับสนุนให้มีพื้นที่ปลอดอุปสรรคภายในเมือง ภายใต้คำกล่าวที่ว่า “เมืองที่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายนั้น ก็คือเมืองที่ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายเช่นกัน” ตั้งแต่ปี 2001 ได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ด้วยการบริการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์, แผ่นพับ, แผนที่เมือง, และติดตั้งป้ายบอกทางต่างๆในตัวเมือง ซึ่งจุดมุ่งหมายในการริเริ่มโครงการนี้คือ เพื่อนำเสนอข้ลมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถเพลิดเพลินไปกับการชมเมือง, โบราณสถาน, และจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆ ได้