การออกแบบสภาพแวดล้อมที่ไม่มีอุปสรรค

> เกี่ยวกับเมืองทาคายามะ > การออกแบบสภาพแวดล้อมที่ไม่มีอุปสรรค

ภายใต้คำกล่าวที่ว่า “เมืองที่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายนั้น ก็คือเมืองที่ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายเช่นกัน” เมืองทาคายามะจึงได้ริเริ่มโครงการพื้นที่ปลอดอุปสรรค เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของเมือง พร้อมกับมอบความสะดวกสบายให้แก่ชาวเมืองผู้สูงอายุและผู้พิการ เมืองทาคายามะยังมีความพยายามที่จะนำเสนอ “ข้อมูลไร้พรมแดน” เพื่อกระตุ้นการสื่อสารและความเข้าใจซึ่งกันและกัน ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชาวเมือง


พื้นที่ปลอดอุปสรรค

พื้นที่ปลอดอุปสรรค
พื้นที่ปลอดอุปสรรค
พื้นที่ปลอดอุปสรรค

พื้นถนนแบบไร้ลูกระนาดได้ถูกสร้างขึ้น และทางข้ามได้ถูกปรับปรุง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่นั่งรถเข็น


ติดตั้งห้องน้ำสำหรับรถเข็น

ติดตั้งห้องน้ำสำหรับรถเข็น
ติดตั้งห้องน้ำสำหรับรถเข็น
ติดตั้งห้องน้ำสำหรับรถเข็น

ห้องน้ำสาธารณะสำหรับรถเข็น 40 ห้อง จัดให้บริการในตัวเมืองทาคายามะโดยไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ ซึ่งผู้พิการหรือคนชราที่ต้องนั่งรถเข็นก็สามารถเที่ยวชมเมืองได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้โรงแรมต่างๆ, เรียวคัง, และร้านอาหารในทาคายามะ ก็ได้จัดให้บริการห้องน้ำสำหรับรถเข็นเช่นกัน


ม้านั่งในเมือง

ม้านั่งในเมือง
ม้านั่งในเมือง
ม้านั่งในเมือง

ตามแหล่งท่องเที่ยวหลักในเมืองได้มีการจัดวางม้านั่ง สำหรับผู้สูงอายุได้นั่งพักผ่อนหลังจากเดินเที่ยวชมเมือง


ระบบการคมนาคมที่สะดวกสบาย

ระบบการคมนาคมที่สะดวกสบาย


แท็กซี่ที่มีเก้าอี้รองรับรถเข็น ก็มีจัดไว้ให้บริการด้วยเช่นกัน